Våre løsninger

Basert på Microsoft plattformen SharePoint har vi utviklet sky baserte løsninger for en rekke bransjer. iQubeS leverer løsninger for dokumenthåndtering, prosjektstyring, KHMS, CRM/ Kontrakt og HR
Go to iQS Business

iQS Business

iQS Business er et brukervennlig forretningssystem for alle typer bedrifter; fra enkeltmanssforetak til større virksomheter og konsern. Med iQS oppnår en digitalisering, digital samhandling og digitale prosesser. iQubeS leverer iQS for de fleste bransjer, og vi har spesifikke bransjeløsninger for Oil & Gas, Shipping, Entreprenør

Go to iDocS

iDocS

iDocS er basert på SharePoint og leveres som skytjeneste. iDocs er et fullverdig dokumentstyringssystem som kan brukes til å spore og lagre dokumenter fra utkast til godkjent og publisert. iDocS brukes av våre kunder innen EPCIC og styrende dokumentasjon.

Hvordan kan vi bidra med effektivisering av din bedrift?

Hva definerer iQubeS?

Hvordan omsetter vi vår erfaring til løsninger som kan digitalisere din bedrift?

I iQubeS er vi opptatt av å levere et unikt, attraktivt og effektivt forretningssystem til små og store bedrifter. Den mest kritiske utfordringen innenfor IT-ledelse i dag er å være en del av bedriftens operasjon og verdiskapning. Med systemet iQS, bistår vi bedriftene med å digitalisere erfaring og kompetanse og sette dette i system og prosesser. Våre dyktige rådgivere og konsulenter hjelper bedrifter med å bistå i dette arbeidet. Våre kunders behov endres raskere og vi ønsker å være tettere på kundene enn før. En naturlig aktivitet i forbindelse med dette er at når kundene fokuserer på operasjon, kan ledere og beslutningstagere på alle nivåer styre bedre og mer forutsigbart basert på innsikt i pågående prosjekter. iQubeS er et norsk selskap som har ambisjoner til å dele norsk kompetanse og teknologi på globalt nivå. Vi har noe å dele med resten av verden.

  • iQubeS bidrar til å gjennomføre en analyse over bedriftens aktiviteter med formål om å sette disse i system, analyse og kartlegging i henhold til bedriftens mål.

  • Våre prosjektledere bistår kunden og tar ansvar med implementering av iQS, forretningsmessige problemstillinger eller bransjespesifikke krav for å gjøre implementeringsjobben.

  • Våre rådgivere sørger for fasilitering og deling av kunnskap hos bedrifter vedrørende spesifikke forbedringsmuligheter i organisasjonen. Oppgavenes omfang kan variere fra avholdelse av workshops til identifisering og forbedringsforløp.

  • Våre forretningskonsulenter hjelper til med å ta iQS-systemet effektivt i bruk hos kunden. Dette vil kunne maksimere utnyttelsen av forretningssystemet og øke effektiviteten opp mot 20% som vår målsetting.

Ledelsen

Vi i iQubeS er opptatt av å levere et unikt, attraktivt og effektivt forretningssystem til små og store bedrifter, og at iQS skal gi en betydelig effektivisering og standardisering for brukerne av vårt system.

Våre referanser

Lyst på samme effekt som våre referanser?

Nyheter

Ta Kontakt