april 7, 2017

SharePoint administrasjon

Hva vil en samhandlingsløsning ha av verdi dersom den oppleves som ikke tilgjengelig eller treg og unyttig?

En SharePoint-løsning vil kreve administrering slik at innhold i løsningen til en hver tid er tilgjengelig og ryddig. Dokumentbibliotek skal være i orden både med struktur og med riktig kvalitet. Prosjekter skal være oppdaterte med riktig informasjon og med riktige datoer, og prosjekter som er gjennomført og ikke lenger gyldige må arkiveres.

Kontinuerlig forbedring gjennom å identifisere nyttige tips og triks, informere og gjøre disse tilgjengelige er en viktig del av administrasjonen.

Mye av den daglige administreringen av din SharePoint-løsning vil kunne administreres av en lokal superbruker. iQubeS vil kunne bistå der hvor den lokale superbruker ikke strekker til, og når det kreves tekniske justeringer av løsningen.

Gjennom drift av over 100 kundeinstallasjoner har iQubeS etablert solide rutiner for administrering av SharePoint-løsninger. Dette er kostnadseffektivt og trygt overfor våre kunder og gjennom våre support løsninger er vi alltid tilgjengelige dersom du trenger assistanse.