april 7, 2017

SharePoint arkitektur

Hva vil en SharePoint-løsning være dersom den er bygget på et dårlig fundament?

Dersom du ikke har reflektert over dette så kan dette være at du har vært heldig eller så har dette ikke inntruffet enda.

SharePoint arkitektur er viktig fra starten av et samhandlingsprosjekt fordi dette legger føringer for hvor stabil, rask og trygg din løsninger skal være.

Våre konsulenter bidrar med en grundig identifisering av hvordan din IT infrastruktur er nå opp mot hvor du ønsker å være etter endt systemimplementering. Vi identifiserer om din løsning skal være «lokal» med egen AD, hvordan lagring av data skjer og hvordan resten av dine systemer skal samhandle med din SharePoint løsning.

iQubeS har over 100 kundeinstallasjoner av SharePoint, og vi har utviklet et solid rammeverk for identifisering og etablering av teknisk plattform på SharePoint.

Vi bruker nå vår erfaring på SharePoint arkitektur for å bistå våre kunder med etablering i Azure.