april 7, 2017

Workflow

Hva om du kunne automatisere deler av de oppgaver som pr i dag er manuelle?

Med Workflow eller arbeidsflyt i SharePoint vil en kunne etablere en automatisering av oppgaver som tidligere var manuelle og tidkrevende.

iQubeS har et rammeverk for å identifisere og implementere dine viktigste prosesser i din bedrift og helt eller delvis automatisere oppgaver knyttet til planlegging, oppgavefordeling, oppfølging, godkjenning med mer.