January 16, 2017

Om oss

iQubeS er en ledende leverandør av innovative ledelses- og driftsløsninger til et bredt spekter av virksomheter og selskaper.

iQubeS sin forretningsmodell er å levere et digitalt skybasert kontor/hus som plattform. Deretter åpner vi kun relevante rom etter hvert som det er behov for de, noe som gir en meget god fleksibilitet til å vokse innenfor samme løsning.

Grunnleggende forretningsbehov løses i utgangspunktet innenfor en eller flere av våre 4 hovedmoduler, men det er samtidig viktig å se at disse ikke lever helt frittstående liv men samhandler til dels betydelig etter behov:

1)     Kvalitet & HMS Management   2)     Prosjekt Management
3)     Personell Management    4)     CRM & Kontrakt Management

Hovedmodulene kan så utvides gjennom et utall av tilleggsmoduler og funksjoner, alle med mål å effektivisere konkrete områder.

Løsningene er utformet med et intelligent og unikt grensesnitt for operasjonell kontroll på toppen av Microsoft SharePoint.