January 16, 2017

Eget systemdesign

Kunden får sin egen designprofil (CSS) på vårt forretningssystem, og iQS vil framstå som kundens eget system. Våre konsulenter henter frem stilsettet , gjennomgår dette og tilrettelegger det slik at vi matcher ønskene til kundene om sitt “eget” system.

Våre konsulenter hjelper til med å gi kundene våre sitt eget design og stil i iQS. For å gjøre det så enkelt som mulig, vi ber vi våre kunder om oppsett, farger og annen stilinformasjon som en gjerne henter fra kundens foretrukne profileringsfarger i malark. Stilsettet (CSS) settes inn i designkoden i iQS etter fargevalg i samråd og med godkjenning fra kunde. All stilinformasjon beskrives ved hjelp av CSS, og sammen med logo danner dette grunnlaget for at iQS oppleves som kundens eget på design og profil.