January 16, 2017

iQS CRM & Kontrakter

Hvis en bedrift skal lykkes med å implementere en CRM-strategi, er et profesjonelt og brukervennlig

CRM

-system avgjørende. iQS gir en ekstra dimensjon med samhandling og videre i drift og utførelse av leveransen.

CRM-m

odul

en i iQS er der hvor bedriften lagrer, og får full oversikt over, alle eksterne relasjoner (eksempelvis: kunder, partnere, konkurrenter, leverandører) og kontrakter tilknyttet disse. Sammen med våre andre moduler (KHMS, Prosjektstyring & Personell) får bedriften en fullt integrert CRM-løsning som gir en 360° oversikt over kundene, og støtter alle de viktigste forretningsprosessene.
Alle kontaktpersoner og deres forhold til selskapene er lagret i CRM. Kontaktpersonen vises med bilde og kobling til sosial profil (eksempelvis: LinkedIn). Man kan ta ut kontaktrapporter med bilder til bruk i møter og reisevirksomhet, slik at en effektivt kan synkronisere informasjon om møtedeltagere.

Bedrifter som tar relasjoner (CRM) på alvor, vil oppleve suksess og økt effektivitet. Hele bedriften deler kontaktene og bedriftene, istedet for at salgsfunksjoner, økonomifunksjoner og operasjon jobber i ulike systemer. Smarte bedrifter vil finne den støtten de trenger i forretningssystemet iQS.