January 16, 2017

iQS KHMS

KHMS-modulen er til for å forsikre at prosedyrer, styrende dokumentasjon, manualer og kunngjøringer er strukturert og kontrollert. Disse er tilgjengelige for alle ansatte overalt hvor de befinner seg i jobbhverdagen (alle digitale plattformer).

Denne modulen oppfyller ISO-kravene og har rapporteringsfunksjoner for rapporter om uønskede hendelser (RUH), observasjoner, forslag med mer. Alle registrerte hendelser og observasjoner vil bli oppført på det valgte selskapet i kunderelasjoner (CRM) og / eller prosjekt. Modulen har også en funksjon for å kartlegge og evaluere eksisterende prosesser og systemer. Modulen tilbyr funksjonalitet for å visualisere prosesskart for å navigere gjennom hele forretningssystemet. Alle moduler i iQS har full dokument- og versjonskontroll, og har funksjon for å sende dokumenter for godkjenning. Behovet for plasskrevende papirutgaver av dokumenter blir fjernet eller redusert, og distribusjon i organisasjonen forenkles vesentlig.