January 16, 2017

iQS Personell

Modulen gir bedriften full oversikt over personellinformasjon, dokumenter og oppgaver knyttet til den enkelte arbeidstaker.

iQS-systemet ivaretar informasjon og detaljer i forhold til personell sett fra et HR-perspektiv (HR-Data som unntatt offentlighet), og data som er åpne (navn, kontaktinformasjon, bilde, etc.).
Data som er unntatt fra offentlighet kan kun aksesseres av personen som ligger i en eksplisitt tilgangsgruppe.