January 16, 2017

Prosjektledelse

Våre prosjektledere bistår kunden og tar ansvar med implementering av iQS, forretningsmessige problemstillinger eller bransjespesifikke krav for å gjøre implementeringsjobben.

Vi bistår med overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og overvåking av implementerings- og forbedringsprosjekter med kunden.

Alle prosjekter er forskjellige, men systematikken er den samme. Bistand med testledelse i forbindelse med implementering av iQS forretningssystem. Våre prosjektledere vil ofte kunne bidra med forretningsanalyse, rådgivning og som konsulent. Prosjektledere koordinerer bedriftens ressurser, egen kompetanse og eventuelt eksterne bidragsytere (iQubeS eller andre) for å gjennomføre prosjektet effektivt.