January 16, 2017

Rådgivning

Rådgivning

Våre rådgivere sørger for fasilitering og deling av kunnskap hos bedrifter vedrørende spesifikke forbedringsmuligheter i organisasjonen. Oppgavenes omfang kan variere fra workshops (en eller flere) til identifisering og forbedringsforløp.

En rådgiver hos iQubeS kan involvere seg på alle nivå i en organisasjon; eksempelvis selskaps- og operasjonsledelse, administrasjon og støttefunksjoner eller helt ned til arbeidsprosesser (for eksempel LEAN).

Arbeidet til våre rådgivere vil kunne videreføres som konsulentarbeid og bistå med oppfølging og rådgivning til kunder, og faglig støtte vedrørende integrering av prosesser for vårt forretningssystem iQS.  I større prosjekter vil en ofte ha fordel av å ha en frittstående prosjektleder. De gode implementeringene får en ved å jobbe i team, og der hvor en skaper et samarbeid med interne miljøer, leverandører og kunder. Sammen skaper vi et løsningsorientert, analytisk og fleksibelt kunnskapsmiljø i organisasjonen som fører til at bedriften på lengre sikt jobber selvstendig med kontinuerlig forbedring.

Våre rådgivere vil overlevere en rapport og eventuelt presentere dette og bistå i lederfora.