iQS Business System

Hva er iQS Business One?

iQS Business er brukervennlig for alle typer bedrifter; fra enkeltmanssforetak til større virksomheter og konsern.

Basismodulene; KHMS, prosjektstyring, personell og kunderelasjoner (CRM), settes opp på grunnlag av bedriftens forretningsregler, prosesser og informasjonsbehov, samt myndighetskrav, forskrifter og interne og eksterne krav. Med iQS forretningssystem vil bedriften oppleve sømløshet og skalerbarhet i den interne IT-plattformen. Startpakken vår med basismodulene vil kunne gi økt effektivitet, færre støttesystemer og mer tid til operasjonelt arbeid i alle bransjer.