januar 16, 2017

Løsninger

iQS Business er brukervennlig for alle typer bedrifter; fra enkeltmanssforetak til større virksomheter og konsern.

Basismodulene; KHMS, prosjektstyring, personell og kunderelasjoner (CRM), settes opp på grunnlag av bedriftens forretningsregler, prosesser og informasjonsbehov, samt myndighetskrav, forskrifter og interne og eksterne krav. Med iQS forretningssystem vil bedriften oppleve sømløshet og skalerbarhet i den interne IT-plattformen. Startpakken vår med basismodulene vil kunne gi økt effektivitet, færre støttesystemer og mer tid til operasjonelt arbeid i alle bransjer.

 iDocS er et SharePoint-basert dokumentstyringssystem på nett som kan brukes til å spore og lagre dokumenter og informasjon.

Denne løsningen tilbyr sikre, fleksible og sporbare metoder for håndtering av store mengder dokumenter. Systemet kan enkelt håndtere hele livssyklusen til styringsdokumenter, avdelingsdokumenter og prosjektdokumenter.