april 3, 2017

iQS Entreprenør

iQS er et styringssystem som gir kontroll over alle dokumenter, prosjekter, personell, og utstyr. iQS er skybasert og krever ingen installasjon. Systemet er lett å lære og kan brukes av hele organisasjonen.

Våre entreprenørkunder bruker iQS som et felles system for hele virksomheten. iQS kan erstatte flere av dagens løsninger i bedriften, og på den måte bidra til å redusere kostnader og antall systemer.

iQS Entreprenør-løsningen er utviklet i samarbeid med fagpersonell og er tilpasset behovene i bransjen. I løsningen har vi lagt til rette for at det skal være kontroll og kvalitet gjennom hele prosessen. Systemet er laget for å støtte opp rundt bedriftens arbeidsflyter og prosesser, slik at det ferdige produktet blir levert i henhold til interne og eksterne krav.

Systemets moduler samhandler sømløst og bidrar til kontinuerlig forbedring og effektivisering.

iQS gir bedriften full kontroll over maskiner og utstyr.

Sjekklister og avvik for mobile plattformer bidrar til å redusere antall manuelle sjekklister og gir sanntidsrapportering direkte til prosjekter.

Dokumentmodulen gir mulighet for å importere samt slå sammen dokumenter for å lage f.eks. FDV- og sluttrapporter.

iQS Dashboard gir våre entreprenørkunder fullstendig oversikt over forretningsdata. Det brukes også som rapporteringsverktøy.