april 3, 2017

iQS Shipping

iQS Shipping er en versjon av iQS som er spesialtilpasset shipping-industrien. iQS Shipping har en rekke tilpassede tilleggsfunksjoner som er lagt på toppen av standardfunksjonalitetene i iQS Business.

Vi i iQubeS har opparbeidet oss en meget solid erfaring innen shipping-bransjen og kjenner godt til de behov bransjen har for en effektiv styring av flåte og kontor.

Eksempler på områder vi har jobbet mye med innen shipping er:

Integrering av databaser
For å oppnå effektiv drift, må data være strukturert og tilgjengelig. Rett person må få rett data til rett tid. For å oppnå dette hjelper vi våre kunder med å strukturere eksisterende data og kobler sammen (integrerer) eksisterende databaser. Dette medfører at data kun legges inn en gang, på ett sted og blir til gjenbruk der den trengs.

KPI (nøkkelindikatorer)
Kombinering, fremstilling og visualisering av forretningsdata fra informasjon som er lagret i iQS og andre eksisterende databaser.

Replikering
Vi tilbyr replikering av data til og fra båtene*, med full kontroll på hva som er overført når båtene er, eller har vært, i satellittskygge.

*Forutsetter tredjepart programvare

Dokumentkontroll
iQubeS tilbyr full versjons- og revisjonskontroll på både styrende og ukontrollerte (resultat / arbeids) dokumenter.

Flåtestyring
Tekniske data, ansvarsområdet, dokumentasjon, oppgaver, møter og mye mer.

Flåteoversikt
Via vårt samarbeid med ECC (Electronic Chart Centre) har vi utviklet en unik visualisering av flåten med fartøyenes posisjon. Det er utviklet mulighet for å legge på mange egendefinerte lag av kartinformasjon, og båtene blir sporet bl.a. via AIS og GMDSS.

Mannskapsbudsjettering
Budsjetter roller og posisjoner om bord, og få en grafisk oversikt over faktisk mot budsjettert.

POB
Rask oversikt over mannskap planlagt og faktisk om bord.

Oversikt og varslinger
Få oversikt og varslinger over sertifikater, tidsfrister, oppgaver, dokumenter, ansvarsområder og mye mer.

Kontrakter
Få full kontroll på alle typer kontrakter som underleverandører og befraktning. Grafisk fremstilling av varighet og verdi.

Prosjekter
Full kontroll på alle typer prosjekter, med dokumentasjon, oppgaver, ansvarlige, deling av informasjon til eksterne deltakere, logg, og ikke minst prosess med faser og kontrollpunkter (kvalitetskontrollplan). De ulike prosjekttypene får sine egne skreddersydde prosjektmaler.

Dokumentarkiv
Felles dokumentarkiv som for eksempel avdeling, skip, teknisk osv.