januar 16, 2017

Eget systemdesign

Kunden får sin egen designprofil (CSS), og iQS vil framstå som kundens eget forretningssystem.

Våre konsulenter hjelper til med å gi kundene våre sitt eget design og stil i iQS. For å gjøre det så enkelt som mulig ber vi våre kunder om oppsett, farger, logo og annen stilinformasjon som en henter fra kundens profileringsmanual. Stilsettet (CSS) settes inn i designkoden i iQS etter fargevalg i samråd med og godkjenning fra kunde. All stilinformasjon beskrives ved hjelp av CSS, og sammen med logo danner dette grunnlaget for at iQS oppleves som kundens egen design og profil.