mars 29, 2017

iQS

iQS Business One er et fleksibelt og brukervennlig system for effektivisering og kontroll av arbeidsflyt, basert på roller, styrende dokumenter samt alle interne og eksterne relasjoner.

De fleste som satser på iQS opplever en revolusjon i arbeidsflyten og reduserer antall styringssystemer betydelig! Der det er naturlig å videreføre fagsystemer eller andre godt innarbeidede løsninger er det et utall av valgmuligheter for å integrere eller dele informasjon begge veier.

Gjennom 4 hovedmoduler opprettes grunnleggende operativ kontroll som gir hele bedriften en mulighet til å kommunisere på en strukturert måte i ETT system.

Se utfyllende informasjon om våre moduler her:

KHMS, Prosjekt, CRM/ Kontrakt, Personell

Utover basisløsningen kan vi tilby et rikt utvalg tilleggsmoduler og funksjonsutvidelser, alle med mål om å effektivisere konkrete områder.

Normal dokumenthåndtering er en del av standard SharePoint og noe utvidet i iQS Business System, og dekker de fleste behov.

iQS iDocS er en parallell løsning for utvidet dokumenthåndtering. Gjennom iQS iDocS har iQubeS imidlertid utviklet fullverdige QDMS og DMS systemer for styrende dokumenter og prosjekthåndtering.