april 3, 2017

iDocS

iDocS er en spesialisert løsning for håndtering av styrende dokumentasjon samt organisasjons- og prosjektdokumentasjon.

Systemet er en sentralisert løsning for styring og deling av dokumenter på tvers av selskapet og med selskapets eksterne relasjoner (kunder, leverandører, partnere m.fl.).

iDocS har effektiv tilgangstyring og et bredt spekter av dokumentkontrollprosesser. Disse prosessene gjennomføres i systemet og gjør at dokumenter kan distribueres basert på forretningsregler.

Systemet bidrar til å få riktig og god informasjon frem til beslutningstakere umiddelbart med intelligent arbeidsflyt design.

iDocS består av to ulike løsninger

  • iQS iDocS DMS (for håndtering av avdelings-, teknisk- og prosjekt -dokumentasjon)
  • iQS iDocS QDMS (for håndtering av styrende dokumentasjon i kvalitetssikring)

QDMS og DMS systemene kan implementeres uavhengig av hverandre men har lignende design og brukergrensesnitt. iDocS er fullintegrert med iQS Business One.