januar 16, 2017

iQS Personell

Modulen gir bedriften full oversikt over personellinformasjon, dokumenter og oppgaver knyttet til den enkelte ansatte.

iQS-systemet ivaretar informasjon og detaljer i forhold til personell både sett fra et HR-perspektiv (data som er unntatt offentlighet) og data som er åpne (navn, kontaktinformasjon, bilde, etc.). Data som er unntatt fra offentlighet er kun tilgjengelig for personer som er gitt eksplisitt tilgang. Med iQS Personell kan kravene i den nye personvernlovgivning (GDPR), som trer i kraft mai 2018,  oppfylles.

Alle data som er relevante for/om personen kan vil vise i listeform og som en side for hver enkel ansatt.

Personsiden inneholder:

  • Informasjon om personen (kan defineres av selskapet)
  • Kobling til alle infodetaljer
  • Logg om personen
  • Dokumenter: sertifikater, CV, korrespondanse, brev osv.
  • Prestasjonsmålinger og aksjoner jfm. medarbeidersamtale