januar 16, 2017

iQS Prosjektstyring

Målet vårt er at våre kunder skal kunne utnytte tiden bedre ved å bruke iQS. Full kontroll og oversikt over alle prosjekter og arbeidsprosesser. Ved å jobbe i ett felles system får man effektive arbeidsprosesser.

iQS tilbyr en effektiv prosjektstyrings-modul med funksjoner som bidrar til digital samhandling, økt engasjement og produktivitet. iQS systemet er basert på at de fleste prosesser blir gjennomført som prosjekter. Prosjektstyrings-modulen gir våre kunder mulighet til å initiere, planlegge, strukturere og følge opp alle typer prosjekter. Alt er i et felles, fleksibelt og brukervennlig gjennomførings- og prosjektstyringsverktøy.

  • Planlegg og gjennomfør prosjekter med ett verktøy – iQS og styrk prosjektteamet med digital samhandling.
  • Kommuniser og samarbeid effektivt når som helst, hvor som helst med iQS som skytjeneste.
  • Effektiviser samhandling med ekstern part via delt arbeidsflate (Shared Workspace).
  • Administrer dokumentene dine i arbeidsflaten, få umiddelbar tilgang til de siste filversjonene og rask oversikt over endringer.
  • Lagre, del, finn og gjennomgå all informasjon tilknyttet prosjektet enkelt og sikkert – på ett og samme sted.

Alle prosjekter får et eget digitalt prosjektrom (arbeidsflate). Prosjektrommet er et sted hvor alle som deltar i prosjektet, er involvert og til stede. Modulen skaper større engasjement gjennom interaktiv og transparent kommunikasjon. Man planlegger og strukturerer prosjektarbeidet. Når prosjektet opprettes, hentes automatisk relevant prosess fra KHMS. Oppgaver i prosjektene tildeles personer og oppgavene vedlikeholdes fra personens «min side» eller i prosjektet.

En øker effektiviteten i å overholde frister, kvalitetskrav og budsjetter når man gjennomfører prosjekter utifra beste gjeldende praksis fra definerte prosesser som hentes automatisk fra KHMS-modulen. Det er også funksjonalitet for å gjøre oppgavetildelinger med Gantt-diagram i prosjekter.