januar 16, 2017

Systemintegrasjon

iQS er designet for å være bedriftens intranett og forretningssystem. Systemet kan enkelt integreres med andre etablerte IT-systemer i organisasjonen.

iQS er bygget opp rundt ulike arkitekturnivåer hvor vi med intern eller ekstern studioløsning (staging plattform) vil koble eksterne databaser til vårt forretningssystem.

Eksempler på systemer vi har gjort integrasjon mot:

Aeva logo Microsoft Dynamics AX
Visma Microsoft Dynamics NAV
SAP Xledger
Unimicro