juni 12, 2017

iQS Dashboard

Se KPI og forretningsdata fra iQS eller underliggende systemer visualisert i sanntid.

iQubeS jobber mye sammen med våre kunder for å visualisere data.

Vi gjør det mulig for bedrifter å opprette, administrere og analysere forretningsdata. iQS-systemet tillater organisasjoner å legge inn sine data, eller koble sammen eksterne systemer for å få en raskere og mer nøyaktig datainnsamling. Dette tillater våre kunder å visualisere og forstå data fra en rekke KPIer som representerer ulike områder av bedriften, alt på ett sted. Våre kunder drar nytte av iQS Dashboard gjennom raskere og mer nøyaktig datainnsamling og umiddelbare rapporter om ytelse og varsler når et KPI er over eller under forventet oppnåelse. iQS sentraliserer bedriftens data. Denne forenklingen av sanntidsrapportering gir våre kunder konkurransefortrinn.