juni 12, 2017

iQS Dokumentpakking

Generer PDF-dokumentpakker basert på dokumenter fra ulike områder i ett dokumentbibliotek.

Denne funksjonen gir brukeren tilgang til å velge flere dokumenter som skal slås sammen til ett dokument. Når dokumentene er valgt kan brukeren enkelt sette rekkefølgen på dokumentene før PDF-filen genereres.