juni 12, 2017

iQS Elektronisk kundetilbakemelding

Send elektroniske kundetilfredshetsrapporter til kunder basert på gjennomførte prosjekter, kontrakter eller på tidsbestemt intervall.

Elektronisk sendte kundetilfredshetsrapporter (CSR) med funksjon for å opprette/administrerende CSR-spørsmål med poengsummer og viktighet. Via iQS kan våre kunder sende CSR til sine kunder for tilbakemelding etter gjennomført prosjekt eller avsluttet kontrakt. Tilbakemeldinger oppdateres automatisk i iQS med beregning av poengsum.