juni 12, 2017

iQS Erfaringsoverføring

Få en felles bank for all relevant erfaring som bedriften har opparbeidet seg.

Denne modulen gir alle ansatte mulighet til å registrere erfaringer. Erfaringene kan merkes med metadata for å lett kunne gjenfinnes. Det finnes egen arbeidsflyt for godkjenning av erfaringer, slik at de blir offisielle erfaringer for hele bedriften. Denne modulen gjør også at våre kunder kan søke på erfaringer fra tidligere relevante prosjekter og legge de inn i pågående prosjekter.