juni 12, 2017

iQS Internselskap

Med forretningssystemet iQS kan flere internselskaper ha ett felles styringssystem.

Dersom våre kunder har flere selskaper som bruker samme versjon av iQS, vil det være mulig å legge inn ulike firmaopplysninger slik at rapporter og KPI-dashboard blir riktige basert på valgte internselskap.