juni 12, 2017

iQS Kompetansematrise

Enkel og dynamisk oversikt over selskapets ønskede samt faktiske kompetanse.

Via iQS Kompetanse vil bedriften kunne definere roller, kompetanse som er krevd for rollen, samt å vurdere den ansattes faktiske kompetanse. Kompetansematrisen avslører gap som visualiseres via ulike dashboard.