juni 12, 2017

iQS Lager & Logistikk

Få oversikt over lager og informasjon relatert til eiendeler.

iQS tilbyr funksjonalitet for å håndtere lagerstyring. Alle eiendeler har et eget arbeidsområde med standard funksjonalitet som:

 

  • Lenker som er relevante for eiendelen
  • Logg
  • Oppgaveadministrator
  • Ressurser forbundet med eiendelen
  • Eksterne nøkkelkontakter
  • Dokumentbibliotek
  • Ekstra webparter som kan opprettes basert på kundebehov

 

Eiendelene kan kategoriseres og tildeles lokasjon. Dersom eiendelen har eget serienummer kan dette legges til for å få oversikt over hvert enkelt objekt og dokumentasjon/data relatert til dette.