juni 12, 2017

iQS Møtemodul

Standardiser predefinerte/faste møter, og knytt dem mot de prosessene/prosjektene der de skal gjennomføres.

Møtemodulen tillater våre kunder å predefinere sine faste møter med agenda og faste deltakere.

Via møtemodulen kan organisator forberede agenda og sende invitasjon med link til møteagenda. Møtene avholdes elektronisk, og møtenotater og oppgaver/aksjoner tildeles underveis i møtet. Alle aksjoner blir sendt til rett person mens det også ligger lagret i møtet og prosjektet. Etter endt møte sendes møtereferat automatisk ut til møtedeltakerne.