juni 12, 2017

iQS Ordrehåndtering

Enkel håndtering av innkjøpsordre.

iQS har funksjon for å sende ut forespørsler til en eller flere underleverandører samt å konvertere disse til innkjøpsordre. Systemet har egne rapporter for forespørsel og innkjøpsordre. I samme modul er det mulig å gjøre mottatt- og mottakskontroll. Etter mottakskontroll vil lagervarer automatisk bli oppdatert.