juni 12, 2017

iQS Prosjekt Portefølje

Prosjektporteføljemodulen gjør det mulig å få total oversikt over store prosjekter med underprosjekter.

Denne funksjonaliteten tillater våre kunder å registrere underprosjekter i iQS Prosjektporteføljemodulen, hver bestående av en eller flere prosesser. Dette gir total oversikt over progresjon i hovedprosjektet samt underliggende prosjekter. Modulen gir prosjektledere en skalerbar og robust arbeidsflate med god oversikt over status- og oppgavehåndtering. Denne modulen brukes ofte til å knytte flere prosjekter til en rolle, person, geografisk område, eller avdeling. Under prosjektene vises progresjon, og brukerne kan borre ned i underprosjekter.

Modulen brukes som en felles arbeidsflate for interne ressurser, og det kan knyttes eksterne ressurser til prosjektet via delt arbeidsflate (Shared Workspace).