juni 12, 2017

iQS Delt arbeidsflate (Shared Workspace)

Samhandling er mer enn deling av informasjon internt. Med iQS kan du dele dokumentasjon og prosjektinformasjon med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

iQS Shared Workspace gir våre kunder mulighet til å ha direkte samhandling med eksterne prosjektressurser. Eksterne prosjektdeltakere får e-post med brukernavn og passord, samt en link til den prosjektinformasjonen din bedrift ønsker å dele. Eksempel på informasjon som kan deles er; dokumenter/mapper, oppgaver, logg og prosjektfremdrift.