juni 12, 2017

iQS Risk

iQS RMS er et komplett risikoanalysesystem som gir full oversikt over identifiserte risikoer samt planlagte og gjennomførte tiltak.

All operasjon og risiko blir presentert i tabell- og matriseform. Alle vedtatte tiltak blir overført som oppgaver til tiltaksansvarlig og dokumentert i det tilhørende risikoprosjektet. Våre kunder kan selv opprette ulike risikotyper (miljø, økonomi, rykte, operasjon, HMSK, mm.) og gjennomføre risikovurdering av flere risikotyper i samme risikoanalyse. iQS RMS tillater gjenbruk av tidligere risikoanalyser eller predefinerte maler.