juni 12, 2017

iQS Samsvarsvurdering

Få oversikt over alle lover, regler og standarder som bedriften skal være i samsvar med.

Utarbeid en liste for vurdering av samsvar med lover/regler og standarder, samt hvordan bedriften følger opp og ivaretar disse. iQubeS kan bistå våre kunder i utarbeidelse av listen og beskrivelse av samsvar.