juni 12, 2017

iQS Task & Ticket Tracker

Full oversikt over interne og eksterne ticketer.

iQS Ticketsystem gjør det mulig å ha direkte kommunikasjon med den som har innrapportert en ticket. Ticketer kan registreres og kommenteres av både interne og eksterne kunder. Det føres timer mot ticketsystemet som igjen genererer grunnlag for fakturering. Denne modulen gir meget god oversikt over arbeid og status på planlagt og pågående aktivitet i forbindelse med innrapporterte ticketer.