juni 12, 2017

iQS Timeføring

Få full kontroll på medgått tid i forbindelse med prosjekter, oppgaver og evt. ticketer.

iQS tilbyr et operasjonelt timeføringssystem for å få oversikt over medgått tid per prosjekt.

Alle timer kan registreres per person og merkes med arbeidstype. Fakturerbare timer kan merkes og listes i egne visninger. Administrasjonsansvarlig kan legge til informasjon i menyer som er tilpasset bedriften. Registrerte timer vil på bestilling kunne sendes til bedriftens ERP-/regnskapssystem.