juni 12, 2017

iQS Varslingssenter

Definer ulike varslinger på tvers av organisasjonen.

Via iQS Varslingssenter kan våre kunder definere sine egne varslinger og få oversikt over hvilke varslinger som er satt opp. Varslinger kan gjøres via SMS, e-post eller visualiseres med f.eks. røde, gule og grønne lys.