juni 12, 2017

Outlook Integrator

Full integrasjon mellom Outlook og iQS.

Via vår egenutviklede Outlook Integrator er det enkelt og intuitivt å overføre e-post direkte inn i SharePoint (iQS). Både inngående og utgående e-post kan overføres direkte til området hvor mailen hører hjemme i forretningssystemet iQS. Outlook Integratoren har mange funksjoner hvor det blant annet kan opprettes oppgaver, splitte e-post og vedlegg samt legge innholdet i mailen inn i korrespondanse-/informasjonsloggen.