januar 16, 2017

Tjenester

Bedrifter som velger iQS som sitt operasjonelle forretningssystem for å oppnå forbedring og effektivisering, vil maksimere verdien ved å analysere og implementere bedriftens eksisterende BI (Business Intelligence), samt metoder og praksiser i dette nye formatet.

iQS Business er standard software og leveringstiden er derfor kort. iQubeS bistår til effektiv implementering av iQS i bedriften ved bruk av overordnet prosjektledelse. Våre konsulenter sammen med superbruker vil sikre en stegvis plan, overlevering og implementering iht. til kundens forventning.

Det er anbefalt å analysere eksisterende systemlandskap for å videreføre alle gode og eksisterende prosesser og praksiser.  Selskaper har ofte en rekke beslektede og komplekse problemer, og mange forventer å få et utvalg av forretningsmessige fordeler fra implementering av en ny IT-plattform inkludert:

  • Møte organisasjonens prosess- og resultatmål gjennom økt produktivitet og effektivitet som følge av automatisering av forretningsprosesser
  • Effektivisere og håndtere store operative prosesser i organisasjonen, som kan ha vokst i kompleksitet som følge av økt vekst
  • Oppgradere og videreføre eksisterende operasjonelle praksiser og erfaring, som er fragmentert eller personavhengig
  • iQS bidrar til å digitalisere kompetanse og omsette dette til gjenbrukbare daglige prosesser i organisasjonen
  • Oppnå fordelene ved bedre datahåndtering gjennom bedre informasjonstilgjengelighet, minimert duplisering av data og bedre prognoser

For å oppnå kontinuerlig forbedring og beste praksis vil iQubeS-konsulenter bistå med rådgivning, tjenester, forretningsanalyse, kurs og generell prosjektledelse. Vårt arbeid på tvers av bransjer og selskaper gir oss en unik mulighet til å kontinuerlig oppdatere forretningssystemet og dele vår kunnskap med kunder.