januar 16, 2017

Konsultenttjenester

Konsulenttjenester

Våre tekniske systemkonsulenter hjelper til med detaljert bruk av iQS-funksjonalitet i tett samarbeid med kundens superbrukere.

 • Utforming av systemet for å tilpasse bedriftseksplisitte behov
 • Oppsett av visninger og kolonner
 • Tilpasning av dokumentmaler (dynamisk tilgjengelighet i iQS)
 • Dedikert brukerstøtte lokalt hos kunde eller fjerndrift
 • Bistand med oppgraderinger

Våre forretningskonsulenter hjelper til med å ta iQS-systemet effektivt i bruk hos kunden. Dette vil kunne maksimere utnyttelsen av forretningssystemet og øke effektiviteten opp mot 20% som vår målsetting.

 • Definering og utvikling av kundens prosesser for inkorporering i organisasjonen og iQS-forretningssystem
 • Analysere bedriftens behov og implementere løsninger sammen med superbruker
 • Internkurs i iQS
 • Opplæring i bruk av prosjekter
 • Implementeringsbistand og inkorporering av bedriftens kvalitets- og HMS-system i iQS
 • Dokumenthåndtering – overføring av dokumentfiler fra tidligere systemer til iQS-struktur
 • Periodisk vedlikehold og gjennomgang av kundens iQS-system. Forslag til forbedringer, introduksjon til ny funksjonalitet, moduler og nye muligheter
 • Dedikert brukerstøtte lokalt hos kunde eller fjerndrift
 • Bistand med oppgraderinger