januar 16, 2017

Kurs

Kurs

Brukeropplæring kan skje umiddelbart etter avtale når systemet er overlevert. Disse kursene vil typisk skje systematisk. Grunnleggende brukerkurs kan holdes relativt fort, videregående kurs et par uker i etterkant, og superbrukerkurs en god tid etter dette. Dette er anbefalingen da de mer avanserte kursene stiller en forventning til at brukeren har kontroll på grunnleggende operasjoner og forståelse av systemet.

Brukerkurs

• Oppbygning av systemet
• Gjennomgang av standardmodulene
• Standard SharePoint-operasjoner

Videregående brukerkurs

• Dokumenthåndtering
• Bruk av QA-systemet
• Dypere gjennomgang av standardmoduler
• Bruk av tilleggsmoduler / tilpasninger gjort for bedriften

Superbrukerkurs

• Brukeradministrasjon
• Dypere forståelse av SharePoint og site-hierarki
• Administrere og opprette innhold på siden
• Administrering av linker