januar 16, 2017

Prosjektledelse

Våre prosjektledere bistår kunden og tar ansvar for implementering av iQS, forretningsmessige problemstillinger eller bransjespesifikke krav for å gjennomføre implementeringsjobben.

Vi bistår med overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og overvåking av implementerings- og forbedringsprosjekter med kunden.

Alle prosjekter er forskjellige, men systematikken er den samme. Vi bistår med testledelse i forbindelse med implementering av iQS forretningssystem. Våre prosjektledere vil ofte kunne bidra med forretningsanalyse, rådgivning og som konsulent. Prosjektledere koordinerer bedriftens ressurser, egen kompetanse og eventuelt eksterne bidragsytere (iQubeS eller andre) for å gjennomføre prosjektet effektivt.