januar 16, 2017

Rådgivning

Våre rådgivere sørger for fasilitering og deling av kunnskap hos bedrifter vedrørende spesifikke forbedringsmuligheter i organisasjonen. Oppgavenes omfang kan variere fra workshops (en eller flere) til identifisering og forbedringsforløp.

En rådgiver hos iQubeS kan involvere seg på flere nivå i en organisasjon; eksempelvis selskaps- og operasjonsledelse, administrasjon og støttefunksjoner eller helt ned til arbeidsprosesser (for eksempel LEAN).

Våre rådgivere vil også kunne videreføres som konsulenter og kan dermed bistå med oppfølging og rådgivning gjennom implementering og drift av iQS-systemet. Vi gir faglig støtte vedrørende integrering av prosesser for vårt forretningssystem iQS.  I større prosjekter vil en ofte ha fordel av å ha en frittstående prosjektleder, dette kan vi også bistå med. De gode implementeringene får en ved å jobbe i team og skape et samarbeid med interne miljøer, leverandører og kunder. Sammen skaper vi et løsningsorientert, analytisk og fleksibelt kunnskapsmiljø i organisasjonen som fører til at bedriften på lengre sikt jobber selvstendig med kontinuerlig forbedring.

Våre rådgivere vil overlevere en rapport og eventuelt presentere dette og bistå i lederfora.