januar 16, 2017

Referanser

Fishbones

iQS er vårt verktøy for dokumentasjon av alt vi gjør, alt i samsvar med klienter, myndighetskrav og interne krav.

Eirik Renli, CEO i Fishbones AS

Brødrene Olsen AS

Det er dokumentert 26% høyere effektivitet etter at iQS ble implementert i vår organisasjon, ved hjelp av automatiserte og optimaliserte prosesser. Vi setter pris på den unike kompetansen, servicen og kvaliteten iQubeS har delt med oss

Odd Inge Olsen, Eier i Brødr. Olsen Mur & Bygg

Stavanger Oilers

iQS opplever vi blir viktigere for oss etter hvert som vi fyller på med data og informasjon. iQS har en struktur som gjør at ALLE jobber på ETT sted, og så når alle er lojale til systemet blir det også enklere å bruke.

Kjetil Bøe, daglig leder i Stavanger Oilers