Business Online er et samarbeidsverktøy for bedrifter, bygget på Microsoft 365. Verktøyet sikrer effektivitet og kvalitetskontroll gjennom alle forretningsprosesser ved å kombinere viktige funksjoner i verdikjeden i ett og samme system.

Business Online kobles til Microsoft sine egne samarbeidsverktøy som Teams, OneDrive, SharePoint, OneNote, Planner og Outlook. Dette gir muligheten for ansatte å bruke det foretrukne verktøyet til å samarbeide, kommunisere og utføre sine oppgaver.

Den digitale arbeidshverdagen utvikler seg lynraskt, med nye måter å samarbeide på, nye forretningsmodeller og komplekse sikkerhetsutfordringer. De riktige digitale verktøyene kobler sammen og støtter ansatte, uavhengig av hvor man er. Business Online er for de bedriftene som ønsker å effektivisere sine internprosesser og skape lønnsomhet gjennom god kommunikasjon og informasjonsflyt.

Book en presentasjon

Markedsgjenkjenning

Lederteam er mer detaljorienterte og ser behovet for god forretningsinnsikt og kognitive tjenester gjennom nye metoder for forretningsanalyse.

Selskaper gjør dette delvis i dag ved å se på viktige nøkkeltall fra transaksjonssystemer.

Dette gir dem oversikt over historiske transaksjoner.

Om man kombinerer transaksjonsdata og den operasjonelle dimensjonen til CRM, prosjekter, KHMS og HR med avanserte analyser og kognitive tjenester.  Gir dette aksjonærer, ledere og kolleger muligheten til å se deres bidrag til selskapets konkurransefortrinn og lære av det.

Book en presentasjon

Produktnøkkelfunksjoner

CRM Hub

CRM Hub er hvor selskapet lagrer og får full oversikt over alle eksterne relasjoner. Dette kan være nyttig informasjon om kunder, partnere, konkurrenter, leverandører, prospekter og kontrakter.

Prosjekt Hub

Prosjekt Hub er en effektiv prosjektledelsesmodul med sosiale funksjoner som forbedrer engasjementet og produktiviteten. Dette gir kundene våre muligheten til å sette i gang, planlegge, strukturere og følge opp alle typer prosjekter på en god og oversiktlig måte.

HR Hub

HR Hub er designet for å samarbeide med Microsoft 365. Flere visninger gir selvbetjent tilgang for ansatte, kraftige rapporterings- og sanntids-dashbord for HR fagfolk, linje ledere og IT.

KHMS Hub

KHMS Hub oppfyller ISO-kravene og inkluderer rapporteringsfunksjonalitet for avvik (NCR), observasjoner, forbedringsforslag med mer.

Den har også funksjonalitet for å identifisere og evaluere eksisterende prosesser, samt funksjonalitet for forretningsprosesstyring.

Denne modulen består av et komplett dokumentgodkjenningssystem og hjelper til med å distribuere og kontrollere viktige data i organisasjonen, slik at bare kontrollerte og styrende dokumenter blir brukt av de ansatte.

Forretningsinnsikt

Systemer er bygget for å kombinere flere datakilder i det operative systemet og har muligheter til å hente data fra eksterne kilder som ERP. Det gir ledere KPI´ene de trenger for å få innsikt i hvordan de presterer når det gjelder å oppfylle sine strategiske og operasjonelle mål.

Produktnøkkelfunksjoner

CRM Hub

CRM Hub er hvor selskapet lagrer og får full oversikt over alle eksterne relasjoner. Dette kan være nyttig informasjon om kunder, partnere, konkurrenter, leverandører, prospekter og kontrakter.

Prosjekt Hub

Prosjekt Hub er en effektiv prosjektledelsesmodul med sosiale funksjoner som forbedrer engasjementet og produktiviteten. Dette gir kundene våre muligheten til å sette i gang, planlegge, strukturere og følge opp alle typer prosjekter på en god og oversiktlig måte.

HR Hub

HR Hub er designet for å samarbeide med Microsoft 365. Flere visninger gir selvbetjent tilgang for ansatte, kraftige rapporterings- og sanntids-dashbord for HR fagfolk, linje ledere og IT.

KHMS Hub

KHMS Hub oppfyller ISO-kravene og inkluderer rapporteringsfunksjonalitet for avvik (NCR), observasjoner, forbedringsforslag med mer.

Den har også funksjonalitet for å identifisere og evaluere eksisterende prosesser, samt funksjonalitet for forretningsprosesstyring.

Denne modulen består av et komplett dokumentgodkjenningssystem og hjelper til med å distribuere og kontrollere viktige data i organisasjonen, slik at bare kontrollerte og styrende dokumenter blir brukt av de ansatte.

Forretningsinnsikt

Systemer er bygget for å kombinere flere datakilder i det operative systemet og har muligheter til å hente data fra eksterne kilder som ERP. Det gir ledere KPI´ene de trenger for å få innsikt i hvordan de presterer når det gjelder å oppfylle sine strategiske og operasjonelle mål.