DELT ARBEIDSROM

Deling av dokumenter og tegninger med kunder, leverandører eller samarbeidspartnere kan fort by på utfordringer. Det å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie og ha kontroll på hva som er siste oppdaterte versjon av dokumentet kan være utfordrende. Med ekstrafunksjonen Delt Arbeidsrom i Business Online, kan dere helt trygt dele dokumenter og samhandle med eksterne parter. 

Illustrasjon av ekstrafunksjonen Delt Arbeidsrom i Business Online. Her ser man hvordan det er opprettet et eget rom i prosjektmodulen i Business Online, hvor man kan dele dokumenter til eksterne parter.
oversikt prosjekter

Sikker og effektiv ekstern deling av dokumenter

I den digitale arbeidshverdagen har vi noen ganger behov for å dele dokumenter med eksterne parter på en trygg, enkel og effektiv måte. Det er også viktig å ha en oversikt over hvem som har tilgang til hvilke dokument, samt om du har den siste oppdaterte versjonen av dokumentet. Med mange dokumenter og medarbeidere involvert, kan dette være en krevende oppgave. 

Med Delt Arbeidsrom i Business Online kan du dele dokumenter med eksterne parter og ha full oversikt over hvem som har tilgang til de ulike dokumentene, noe som sikrer at sensitiv informasjon er beskyttet og at kun relevante parter har tilgang.

I tillegg kan du med Delt Arbeidsrom ha kontroll over de ulike versjonene av dokumentene. Du kan enkelt se siste versjon av ethvert dokument, og hente frem tidligere versjoner når du trenger det. Dette sikrer at ingen endringer går tap, og at alle alltid jobber med siste oppdaterte versjon.

Enkel samhandling

Med Delt Arbeidsrom trenger dere ikke lengre stole på innboksen for viktig kommunikasjon med eksterne parter. Innboksen kan raskt bli overfylt, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt og prioritere viktige beskjeder. Med Delt Arbeidsrom kan dere enkelt dele dokumenter og samhandle direkte via Teams. Dette gjør kommunikasjonen mer effektiv ved å sentralisere den på ett sted, noe som gir en bedre flyt i arbeidet.

Teams åpner også for en mer dynamisk og interaktiv kommunikasjon sammenlignet med e-post. Dette sikrer at all nødvendig informasjon blir formidlet på en effektiv og tydelig måte, slik at man reduserer misforståelser og forsinkelser.

Delt Arbeidsrom er tilgjengelig i alle Business Online prosjekter, slik at sentral informasjon, dokumenter og samhandling med eksterne parter knyttes opp til relevante prosjekter. 

Illustrasjon av hvordan et arbeidsrom ser ut i Teams når man bruker ekstrafunksjonen Delt Arbeidsrom i Business Online.
Klar for å oppgradere din Business Online med Delt Arbeidsrom?

Ta en prat med oss i dag