DOKUMENT-STYRING PREMIUM

Forbedret prosjektledelse og dokumentkontroll med vår ekstrafunksjon Dokumentstyring Premium. Denne funksjonen gir deg full kontroll over dokumentene i prosjektet, med avanserte verktøy for opprettelse, nummerering og godkjenning av prosjektspesifikke dokumenter.

Illustrasjon av hvordan brukerne i Business Online får to nye dokumentbibliotek i Prosjektmdoulen med ekstrafunksjonen Dokumentstyring Premium, hvor de kan jobbe med dokumentene på én plass og få en tydelig oversikt over de godkjente prosjektspesifikke dokumentene på en annen plass.

Prosjektspesifikk dokumenthåndtering

Med Dokumentstyring Premium kan du lage prosjektspesifikke dokumenter som har en unik nummerering tilknyttet prosjektet. Få kontroll på alle dokumentene som skal sendes til kunde i ethvert prosjekt.

Dokumentstyring Premium er laget for å forenkle og forbedre dokumentstyringen i prosjekter. Ved å sikre en strømlinjeformet håndtering og godkjenning av dokumenter, kan dere redusere feil, forbedre kvaliteten på dokumentasjonen og bli mer effektive.

3-stegs godkjenningsprosess

For å sikre kvaliteten og nøyaktigheten av dokumentene, får du med Dokumentstyring Premium en 3-stegs godkjenningsprosess på dokumentene i prosjektet.

Dette innebærer at dokumentene blir gjennomgått og godkjent av flere parter før de får en endelig godkjenning, noe som bidrar til å redusere feil og forbedrer kvaliteten på dokumentasjonen som sendes ut fra bedriften.

Alle godkjente dokumenter får et eget dokumentbibliotek, slik at du alltid skal være sikker på at du har siste godkjente versjon av dokumentet.

Illustrasjon av arbeidsflyt for godkjenning av prosjektspesifikke dokumenter i ekstrafunksjonen Dokumentstyring Premium i Prosjektmodulen til Business Online.
Klar for å oppgradere Business Online med Dokumentstyring Premium?

Ta en prat med oss i dag