Business Online for energibransjen

Få bedre oversikt på prosjektene

Business Online sitt system for prosjekt- og kvalitetsstyring gir deg bedre oversikt i arbeidshverdagen, strukturerer informasjon og forbedrer samarbeidet mellom lokasjoner og avdelinger. Bedre oversikt gjør deg bedre rustet til å håndtere flere og mer komplekse prosjekter.

Gjør som andre bedrifter i din bransje

izomax ik-group

Oversikt i sanntid

Få en overordnet oversikt over alle prosjekters status og fremdrift i sanntid. Fang opp potensielle problemer før de blir store.

Knytt kvalitet inn i alle arbeidsprosesser

Lag skreddersydde kvalitetsjekklister for bedriftens gjentakende prosesser og få dokumentert etterlevelse, perfekt for bedrifter som jobber etter ISO 9001. Hent inn siste oppdaterte versjon av styrende dokumenter direkte inn i prosjektet.

Kundehistorie

"Business Online har hjulpet oss å nå flere mål og rekorder. Systemet gjør det lett å ha kontroll på informasjon og informasjonsflyten."
Anne Bergsagel
Head of Operations, Izomax AS

Jobb sammen i digitale arbeidsrom

Samle alt som skjer i prosjektet i ett felles digitalt arbeidsrom. Send vedlegg og eposter direkte inn i arbeidsrommet fra din Outlook, eller knytt prosjektet opp mot Microsoft Teams for økt samhandling.

Avvik fra de ulike modulene i Business Online, samles i KHMS-modulen, hvor avvikene kan behandles videre.

Anbefalte moduler

Full oversikt over fremdriften på alle prosjektene dine. 

Dokumentstyring og rapportering samlet på én plass.

Periodiske vurderinger av dine leverandører. 

Sømløs integrasjon mellom Business Online og din Outlook.

Integrert med din Microsoft 365-pakke

Bruk de programmene du er kjent med fra før. Business Online gir deg et rammeverk på toppen av bedriftens egen Microsoft 365, slik at dere fortsatt kan bruke Outlook, Teams, Excel og så videre.

Prosjektspesifikk dokumentstyring

Få full kontroll over dokumentene i prosjektet, med avanserte verktøy for opprettelse, nummerering og godkjenning av prosjektspesifikke dokumenter.

Se hvordan Business Online fungerer

Utvalgte artikler

Kundehistorie

"Det var enklere å håndtere arbeidsmengde, gjøre prioriteringer, få kontakt med folk og tydeliggjøre hvor ansvaret for de ulike arbeidsoppgavene lå."
Lill-Susann Engevik Rugtvedt
Lill-Susann Engevik Rugtvedt
VP Supply Chain Management, Fishbones AS