Forretningsrådgiver

Trenger du input til hvordan digitaliseringen kan effektiviseres i virksomheten?

Våre rådgivere bistår med hvordan våre kunders behov kan best løses i et iQS system. Oppgavenes omfang kan variere fra workshops (en eller flere) til identifisering og forbedringsforløp.

En rådgiver hos iQubeS kan involvere seg på flere nivå i en organisasjon; eksempelvis selskaps- og operasjonsledelse, administrasjon og støttefunksjoner eller helt ned til arbeidsprosesser (for eksempel LEAN). Vårt rådgiverengasjement kan være kortsiktig eller langsiktig.

Ta kontakt
12
DSC_8839 x 1920

Hvordan iQubeS jobber med bedrifter

Vi har fortrinnsvis systemrådgivere, og har god erfaring og kompetanse på bruk av iQS i kundens forretning. Dette er en betydelig fordel ift. klargjøring av systemet, men du som kunde sitter uansett selv på fagkompetansen og bestemmer hvor mye støtte det er behov for. iQubeS kan i en slik sammenheng bistå med forretningsrådgiver.

Kunden stiller selv med interne ressurser. Skulle det være behov for mer utførende kapasitet, kan det benyttes eksterne konsulenter, f.eks. en forretningskonsulent med en kvalitetskompetanse. I rollen som systemrådgiver kan og vil iQubeS imidlertid bistå med at systemet etableres korrekt og utnyttes maksimalt i samspill med kunden selv.

Ønsker du mer informasjon om våre rådgivningstjenester?