Hvem vi er

iQubeS er et norsk selskap som spesialiserer seg på digitale forretningssystemer, forretningsanalyse, rådgiving og konsulenttjenester. Vi ble etablert i 2008, og eies av grunderne og eksterne investorer.

Fremtidsorienterte krav i olje- og gass servicevirksomheten førte til at grunderne ønsket å tilby kompetanse og arbeidsmetoder også for mindre virksomheter. Vårt forretningssystem og tjenester er basert på generell forretningsforståelse og lang utvikling i oljeindustrien på nasjonalt og internasjonalt nivå, og er nå gjort bransjeuavhengig og tilgjengelig for virksomheter av alle størrelser.

Dagens trend er å benytte vanlige IT-systemer for å støtte operasjonelle prosesser. Dette har over tid vist seg å være en unik måte å dele arbeidsmetodene til oljeindustrien med andre landbaserte selskaper.

Våre visjoner og verdier

Ingenting utvikler et virksomhet mer enn samspillet med kunder, og utfordringer iQubeS har møtt fra virkeligheten har vært helt avgjørende for hva vi og iQS står for i dag.

Med mange års erfaringsgrunnlag har vi lagt våre planer og ambisjoner for fremtiden, men det er kun oppnåelig om vi opprettholder kvalitet i alle ledd og bevarer tilliten vi har fra etablerte kunder.

Som grunnlag for våre verdier, jobber vi etter følgende visjon:

“Vår lidenskap og forpliktelse er å inspirere folk til å jobbe mer effektivt ved å levere et smartere forretningssystem”

Hvorfor velge oss?

Som spesialister på Microsoft løsninger gjennom mange år kan vi vise til høy operasjonell forretningsforståelse, produktkompetanse, sertifiseringer og kundetilfredshet i forbindelse med implementering av våre løsninger.

Vi har kunder og bred erfaring fra en rekke ulike sektorer der blant annet Olje & Gass, Shipping, Service & Tjenester, Produksjon, Bygg & Anlegg, IT og Handel er representert. Kombinasjonen av vår kompetanse og innsikt i kundens utfordringer og mål er nøkkelen til vellykkede prosjekter.

Ryggraden vår

iQubeS bruker selv iQS Business One som grunnlag for hele vår forretningsdrift. I samspill med vårt ERP system løser vi alle oppgaver og sikrer god oppfølging og leveranser til våre kunder.

Vær i forkant og digitaliser din bedrift i dag - det vil lønne seg!