Image Alt

Om oss

Hvem vi er

iQubeS er et norsk selskap som spesialiserer seg på digitale forretningssystemer, forretningsanalyse, rådgiving og konsulenttjenester. Vi ble etablert i 2008, og eies av grunderne og eksterne investorer.

Fremtidsorienterte krav i olje- og gass servicevirksomheten førte til at grunderne ønsket å tilby kompetanse og arbeidsmetoder også for mindre virksomheter. Vårt forretningssystem og tjenester er basert på generell forretningsforståelse og lang utvikling i oljeindustrien på nasjonalt og internasjonalt nivå, og er nå gjort bransjeuavhengig og tilgjengelig for virksomheter av alle størrelser.

Dagens trend er å benytte vanlige IT-systemer for å støtte operasjonelle prosesser. Dette har over tid vist seg å være en unik måte å dele arbeidsmetodene til oljeindustrien med andre landbaserte selskaper.

Våre visjoner og verdier

Essensielt i utviklingen av en virksomhet er å kunne lære av egne erfaringer samt evnen til å kunne samhandle med kunder og leverandører. For iQubeS har dette vært helt avgjørende for hva selskapet og forretningssystemet iQS står for i dag.

Med mange års erfaringsgrunnlag har vi lagt våre planer og ambisjoner for fremtiden, men det er kun oppnåelig om vi opprettholder kvalitet i alle ledd og bevarer tilliten vi har fra etablerte kunder.

Som grunnlag for våre verdier, jobber vi etter følgende visjon:

“Vår lidenskap og forpliktelse er å inspirere folk til å jobbe mer effektivt ved å levere et smartere forretningssystem”

Hvorfor velge oss?

Som spesialister på Microsoft løsninger gjennom mange år kan vi vise til høy operasjonell forretningsforståelse, produktkompetanse, sertifiseringer og kundetilfredshet i forbindelse med implementering av våre løsninger.

Vi har kunder og bred erfaring fra en rekke ulike sektorer der blant annet Olje & Gass, Shipping, Service & Tjenester, Produksjon, Bygg & Anlegg, IT og Handel er representert. Kombinasjonen av vår kompetanse og innsikt i kundens utfordringer og mål er nøkkelen til vellykkede prosjekter.

Ryggraden vår

iQubeS bruker selv iQS Business One som grunnlag for hele vår forretningsdrift. I samspill med vårt ERP system løser vi alle oppgaver og sikrer god oppfølging og leveranser til våre kunder.

Be om demo av vårt digitale alt-i-ett-system i dag.